Nhang trầm thơm meng hieng seng có 45 cây nhang chính hãng thái lan

28,000₫

Mô tả

Nhang trm thơm meng hieng seng 1 hộp có 45 cây nhang là loi nhang xông may mn cho nhà ca, quán xá, tượng th và các vt phm phong thy giúp đem lại vận may mắn cho gia chủ

Chiết xut t thào mc, than tre , trầm hương

Khi đốt nhang meng hieng seng rt thơm to không gian m áp cân bng phong thy

Nhang có màu đen nhm xua đui vn xui và tà khí, mùi hương d chu

 Nhang trầm thơm meng hieng seng có 45 cây nhang chính hãng thái lan
 Nhang trầm thơm meng hieng seng có 45 cây nhang chính hãng thái lan
 Nhang trầm thơm meng hieng seng có 45 cây nhang chính hãng thái lan
 Nhang trầm thơm meng hieng seng có 45 cây nhang chính hãng thái lan